BG     EN

Марияна Александрова Гешева

Д.Е.С. – Диплома №834, издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2021 година

Публикуван на 3.05.2022 г.
Марияна Александрова Гешева
Град:Пловдив, 4023
Адрес:ж.к.“Тракия“, бл.127, вх.З, ет.2
Телефон:+359 878878866
GSM:+359 878878866
e-mail:magesheva@gmail.com