BG     EN

Марияна Александрова Гешева

Д.Е.С. – Диплома №834, издадена от ИДЕС

ЗА ОДИТОРА

Марияна Александрова Гешева е дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 0834/2017.

Образование и обучение:

Висше икономическо образование магистър по "Финанси" и по "Счетоводство и контрол" – УНСС

Докторска степен по организация и управление извън сферата на материалното производство на тема: "Информационни модели за финансово управление на университетските болници" – диплома № 0156/2015 – УНИБИТ

Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор – диплома № 01376/2011

Марияна Александрова Гешева
Град:Пловдив, 4023
Адрес:ж.к.“Тракия“, бл.127, вх.З, ет.2
Телефон:+359 878878866
GSM:+359 878878866
e-mail:magesheva@gmail.com